Διαβίβαση Τιμολογίων με κρατήσεις και παρακράτηση στην myDATA i-spirit SoftwareΗ εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε
H i-Spirit Software ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ συνόψεις και χαρακτηρισμούς παραστατικών στην #myDATA και ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ από την #myDATA , συνόψεις παραστατικών και χαρακτηρισμούς, κάνοντας χρήση του A.P.I , « Τεχνικής προδιαγραφής διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων χρηστών «E.R.P»

Likes: 0

Viewed:

source

You may also like...

Leave a Reply